2014-08-26

Din rätt till privatliv måste försvaras

Allt vi gör digitalt sparas - och kan spåras. Din mobiltelefon berättar var du är, vem du ringer och smsar, vem du mejlar och allt annat du gör på nätet. Staten ska inte ha tillgång till alla dessa uppgifter från vanliga, hederliga medborgare.


Datalagringsdirektivet bestämde att allt detta skulle sparas och göras tillgängligt för staten. Det tyckte jag var att gå för långt och röstade emot när jag tjänstgjorde i riksdagen 2012.

 
I år instämde EU-domstolen i min ståndpunkt och upphävde direktivet.

Nu måste lagen monteras ner även i Sverige och det tänker jag jobba för i riksdagen, och även i andra frågor bevaka din rätt till ett privatliv.

Vi måste kunna bekämpa brott och vi måste kunna övervaka och avlyssna brottslingar. Men det innebär inte att hela befolkningen ska vara övervakad. Och när övervakningen sker ska det inte hamna om brott som enbart kan ge böter.

Mitt engagemang för allas rätt till ett privatliv:

- Motstånd mot FRA-lagen 2008.
- Väljarkontrakt mot datalagringsdirektivet 2010.
- Röstade - som enda riksdagsledamot - nej till regleringen av datalagringsdirektivet 2012.
- Lyckades ändra en lagstiftning så den blev mindre integritetskränkande.
- Röstade nej till utökningen av FRA-lagen 2012.
- Föreslog en ny reglering av datalagringsdirektivet 2014.

Här är mitt anförande i riksdagen mot utökningen av FRA-lagen.


 

Min bästa lärare borde haft högre lön. Din också.

Vem var din bästa lärare? Min var Benny, SO-läraren i högstadiet. Han borde haft högre lön.

Han fick mig att vilja lära. Jag ville att han skulle ge mig beröm och när han gjorde det blev jag stolt och pluggade ännu mer. Han var dessutom skolans sociala mittpunkt, hittade på roliga skolavslutningar och skötte den lokala musikföreningen.

Folkasboskolan i Pålsboda, där jag gick på mellan- och högstadiet.
Jag tror vi alla inser vad bra lärare har betytt för oss själva och vad de kan betyda för våra och andras barn.

Trots det har lärarnas status och lön sjunkit (relativt andra grupper) i minst tjugofem år. Det var ungefär då kommunerna övertog ansvaret för skolan från staten. Den övergången är inte hela förklaringen, men utgör en stor del.

Jag tror att lärarlönerna måste upp. Upp rejält.
En lärare borde tjäna i klass med en läkare. Det är självfallet dyrt att genomföra detta - och kommer ta flera år - och det finns andra yrkesgrupper som också gör ett viktigt jobb till låg lön, men lärarna är faktiskt viktigast. Deras insatser rustar våra barn för en värld där konkurrensen om jobben bara blir hårdare och där kunskaper är värt mer än något annat. Bra lärare göra att Sverige som land klarar sig bättre, vilket gynnar alla.

Självfallet är det mer än höjd lön som måste till för att läraryrket ska bli mer attraktivt, men lönen är långsiktigt den viktigaste faktorn tror jag.

Det ska vara våra allra duktigaste studenter som väljer att bli lärare. Det gynnar hela samhället.

2014-08-09

Bor du utanför Östergötland, men vill rösta på mig? Det går!

Det finns en rikslista där jag står på plats nummer 13, som går att använda för att rösta på mig, även om du bor utanför Östergötland.

Skicka mig ett mejl (mathias.sundin@folkpartiet.se) så postar jag några valsedlar.

Kryssa nummer 13 - samma nummer som en annan M. Sundin.