2014-08-26

Min bästa lärare borde haft högre lön. Din också.

Vem var din bästa lärare? Min var Benny, SO-läraren i högstadiet. Han borde haft högre lön.

Han fick mig att vilja lära. Jag ville att han skulle ge mig beröm och när han gjorde det blev jag stolt och pluggade ännu mer. Han var dessutom skolans sociala mittpunkt, hittade på roliga skolavslutningar och skötte den lokala musikföreningen.

Folkasboskolan i Pålsboda, där jag gick på mellan- och högstadiet.
Jag tror vi alla inser vad bra lärare har betytt för oss själva och vad de kan betyda för våra och andras barn.

Trots det har lärarnas status och lön sjunkit (relativt andra grupper) i minst tjugofem år. Det var ungefär då kommunerna övertog ansvaret för skolan från staten. Den övergången är inte hela förklaringen, men utgör en stor del.

Jag tror att lärarlönerna måste upp. Upp rejält.
En lärare borde tjäna i klass med en läkare. Det är självfallet dyrt att genomföra detta - och kommer ta flera år - och det finns andra yrkesgrupper som också gör ett viktigt jobb till låg lön, men lärarna är faktiskt viktigast. Deras insatser rustar våra barn för en värld där konkurrensen om jobben bara blir hårdare och där kunskaper är värt mer än något annat. Bra lärare göra att Sverige som land klarar sig bättre, vilket gynnar alla.

Självfallet är det mer än höjd lön som måste till för att läraryrket ska bli mer attraktivt, men lönen är långsiktigt den viktigaste faktorn tror jag.

Det ska vara våra allra duktigaste studenter som väljer att bli lärare. Det gynnar hela samhället.

Inga kommentarer: