"Carl Bildt tassar i utkanterna av dessa andra traditioner när han utnyttjar sin blogg som ett vapen mot en av den liberala demokratins institutioner - den granskande journalistiken.
I bloggen kan han iscensätta den perfekt regisserade presskonferensen - utan att störas av tjatiga reportrar kan han både rapportera om och kommentera händelser i vilka han själv spelar huvudrollen."