2015-08-09

Riksdagspraktik i ett år

För att höja effektiviteten och kvalitén i mitt riksdagsarbete tänker jag ta hjälp av en eller två smarta personer. Under ett riksdagsår kommer du jobba med mig i snitt en dag i veckan. Vi utformar arbetet så det bäst passar mina behov och dina särskilda intressen och kunskaper.


Praktiken är oavlönad i pengar men rik i kunskaper.

Jag är i Stockholm tisdag-torsdag de flesta veckor och det är bra om du kan vara på plats någon av dessa dagar. Om du inte kan det är det möjligt att vi kan hitta en annan lösning, men du behöver kunna vara i Stockholm under vissa perioder i så fall. Vi kan såklart anpassa det efter tentor etc, men var beredd att lägga ner i snitt tio timmar i veckan.

Jag sitter i KU och ett riksdagsår för mig och dig ser ut ungefär så här:
 • I september-oktober skrivs och lämnas motioner in.
 • KU:s höstgranskning av regeringens hantering av olika sakområden (ej av ministrar).
 • Höst och vår hanteras regeringens propositioner, riksdagsmotioner och samråd med regeringen inför EU-förhandlingar.
 • KU:s vårgranskning börjar i slutet av januari. Då hanteras KU-anmälningarna. I april sker utfrågningar av statsråd och i maj/juni förhandlar vi ihop ett granskningsbetänkande med kritik av regeringen i olika ärenden.

Utöver detta jobbar jag mycket med digitaliseringen. Jag tror det är den största samhällsomvandlingen sedan den industriella revolutionen och försöker förstå hur det påverkar olika samhällsområden, och framförallt vad politikens roll är. Läs min artikel i Aftonbladet och på Breakit.

Jag jobbar även med integritetsfrågor och utrikespolitik/säkerhetspolitik. I det förstnämnda är fokus att stärka riksdagens insyn i verksamheter som FRA och underrättelsetjänsten. I utrikespolitiken jobbar jag för att Sverige ska ta ställning för att införa ett Demokratiernas förbund. Jag vill att Sverige avsätter minst två procent av BNP till försvaret. Eftersom jag är ordförande i Samfundet Sverige-Israel blir det också en del om Israel-Palestina.

Jag sitter med i en av Folkpartiets arbetsgrupper inom Globaliseringskommissionen som utformar ny politik inom ekonomiområdet.

Dessutom representerar jag såklart mitt hemlän Östergötland, i de frågor som medborgare och folkpartimedlemmar tycker är viktiga.

Så ska vi ju såklart avskaffa danstillståndet.


Dina uppgifter:
Riksdagsuppdraget är brett och vi anpassar det efter dina kunskaper och intressen, men det jag behöver hjälp med är bl.a. följande:
 • Sätta mig in i olika sakfrågor. Det kan vara utredningar, handlingar, forskning och åsikter från organisationer.
 • Utforma ny FP-politik. Jag är huvudsaklig utformare av FP:s politik på de områden KU hanterar, både när svarsmotioner skrivs på regeringens propositioner men också i de motioner FP själva lägger. Samt förstås för alla det jag driver på andra områden, inom och utanför Folkpartiet.
 • Förberedelser inför debatter och medieframträdanden.
 • Debattartiklar och arbete mot nyhetsredaktioner. 

Det du kommer få med dig:
 • Hur riksdagsarbetet går till på riktigt.
 • Hur konstitutionell praxis skapas och utvecklas.
 • Kontakter i riksdag, regering, myndigheter, företag och organisationer.
 • Hur man driver frågor politiskt internt i partiet och mot regeringen via opinionsbildning, debatter i kammaren, etc.
 •  Bra insyn i hur arbetet i KU bedrivs. 

Frågor jag jobbar med:
 • Digitaliseringen (startups, Bitcoin, självkörande bilar, digital teknik i skolan, etc).
 • Integritet (bl.a. ökad parlamentarisk insyn i FRA och liknande verksamheter).
 • Grundlagsfrågor (kopplat till KU).
 • Granskning av regeringen (kopplat till KU).
 • Minoritetspolitik (kopplat till KU).
 • Mediepolitik (kopplat till KU).
 • Utrikespolitik (i huvudsak Demokratiernas förbund och Israel-Palestina). 
Mejla din ansökan till mathias.sundin@riksdagen.se senast sista augusti, gärna tidigare. Det går bra att ringa (0725-383674) eller mejla om du har frågor. Ansökan på max en A4. Jag har inga förutbestämda krav på er som söker. Den enda obligatoriska i ansökan är att jag vill att du anger din favoritbok/skrift och kort motiverar varför den är det.