2014-09-11

Sex skäl för att kryssa mig

Jag toppar riksdagslistan i Östergötland, men behöver ditt kryss för att få en extra tyngd i riksdagsarbete och säkra en plats där. Här är sex skäl för att kryssa mig:

1) Lärarnas löner och status måste UPP. Ska skolan konkurrera om de allra bästa studenterna måste lönerna höjas rejält och då behöver även huvudansvaret för skolan återgå till staten.

2) Rusta upp försvaret. Rejält. Rysslands aggression och expansionspolitik gör att vi återigen har ett hot i närområdet. Under en tioårsperiod bör vi närma oss försvarsanslag på två procent av BNP. JAS Gripen är ryggraden i detta försvar. Sverige bör också gå med i NATO.

3) Försvara din rätt till privatliv och personlig integritet. Jag visade i riksdagen 2012 att jag står upp för att försvara rätten till privatliv och lyckades snabbt få inflytande på integritetsområdet och ändrade en integritetskränkande lag. Övervakningssamhället har gått för långt och vi måste hitta en bättre balans. Staten ska inte ha tillgång all information om våra digitala liv.

4) Gör det enklare och lönsammare att driva företag. Entreprenörskap ska beskattas lågt. Jag har drivit tre företag i mitt liv och inte minst behöver vi anpassa skatter och byråkrati för att underlätta för de snabbväxande företagen. Det är där jobben skapas.

5) Hindra förhastade regleringar av nya innovationer. Inom två-tre år tror man att halva världens befolkning har en smartphone. Affärsidéer och entreprenörskap kan som aldrig förr få spridning över hela planeten. Tänk vad mycket innovation som kommer skapas ur detta! En hel del av detta kommer att störa nuvarande affärsmodeller och en del av denna innovation kommer försöka stoppas. Jag kommer jobba för att motsätta mig den typen av förhastade regleringar.

6) Skärp lagen om bristande tillgänglighet för funktionsnedsatta. I riksdagen 2012 var jag den enda ledamoten som motionerade om att göra bristande tillgänglighet till diskriminering. 2014 blev detta äntligen verklighet, efter många års kamp från handikapporganisationer och andra. Men lagen behöver skärpas och det kommer jag jobba för.

Jag hoppas jag får ditt kryss och kunna jobba med dessa frågor i riksdagen! Ju fler kryss, desto större tyngd i riksdagsarbete och även om man står etta är platsen på intet sätt garanterad. Därför behöver jag ditt kryss.

 

2014-09-10

Rusta upp försvaret. Rejält.

Den svenska försvarsbudgetens andel av BNP ligger idag på drygt 1,2 procent. Den andelen behöver öka till cirka 2 procent. Vi behöver se en kraftig upprustning av vår förmåga och JAS Gripen är den viktigaste delen av detta försvar.


Det var förståeligt att svenska försvaret rustades ner när muren och Sovjetunionen föll och kommunistdiktaturer blev demokratier. Men det gick nog för långt och framförallt tog det för lång tid innan vi vaknade.

Jan Björklund har i flera år förlöjligats för åsikten att försvarspolitiken bör läggas om, men nu har de flesta tyst anslutit sig till den linjen. Men inget parti går fri från felaktigheter i denna fråga.

Nu är det emellertid framtiden som gäller. Det finns inget som tyder på att den ryska aggressionen kommer att minska, utan sannolikt bara öka. Sverige bör därför öka sin försvarsförmåga avsevärt och i det närmaste dubbla anslagen till försvaret under ungefär en tioårsperiod. Upp till cirka 2 procent av BNP.


Linköping och JAS Gripen spelar den viktigaste rollen i denna förstärkning av försvaret. Och just Linköping kan få en ännu viktigare roll att spela i och med värdlandsavtalet med NATO.

NATO och USA förstärker nu sin militära närvaro i de baltiska länderna. Vid en kris där kan med viss sannolikhet en förfrågan komma om att basera stridskrafter även på svenskt territorium. För operationer ut över Östersjön är SAAB:s flygfält i Linköping lämpligt. Om det till exempel blir aktuellt med stationering av utländska UH 60 (Black Hawk) för flygräddning finns redan behövlig infrastruktur på plats på Malmen. Därtill kan SAAB Defence, som redan svarar för underhållet av svenska Black Hawks, leverera motsvarande tjänster också till andra länders helikoptrar.

Mot detta står Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vill rusta ner försvaret. Skulle det bli en rödgrön regering har jag svårt att se hur en kompromiss skulle se ut som innebär ökade satsningar på försvaret. Kanske kan nedskärningar undvikas, men det räcker inte. Svenska försvaret behöver rustas upp. Rejält.

Något av det vi behöver göra:
- Fullfölja beställningen av en ny generation Gripen.
- Under en tioårsperiod öka försvarsanslagen till ca 2 procent av BNP.
- Bli medlemmar i NATO.