2014-09-10

Rusta upp försvaret. Rejält.

Den svenska försvarsbudgetens andel av BNP ligger idag på drygt 1,2 procent. Den andelen behöver öka till cirka 2 procent. Vi behöver se en kraftig upprustning av vår förmåga och JAS Gripen är den viktigaste delen av detta försvar.


Det var förståeligt att svenska försvaret rustades ner när muren och Sovjetunionen föll och kommunistdiktaturer blev demokratier. Men det gick nog för långt och framförallt tog det för lång tid innan vi vaknade.

Jan Björklund har i flera år förlöjligats för åsikten att försvarspolitiken bör läggas om, men nu har de flesta tyst anslutit sig till den linjen. Men inget parti går fri från felaktigheter i denna fråga.

Nu är det emellertid framtiden som gäller. Det finns inget som tyder på att den ryska aggressionen kommer att minska, utan sannolikt bara öka. Sverige bör därför öka sin försvarsförmåga avsevärt och i det närmaste dubbla anslagen till försvaret under ungefär en tioårsperiod. Upp till cirka 2 procent av BNP.


Linköping och JAS Gripen spelar den viktigaste rollen i denna förstärkning av försvaret. Och just Linköping kan få en ännu viktigare roll att spela i och med värdlandsavtalet med NATO.

NATO och USA förstärker nu sin militära närvaro i de baltiska länderna. Vid en kris där kan med viss sannolikhet en förfrågan komma om att basera stridskrafter även på svenskt territorium. För operationer ut över Östersjön är SAAB:s flygfält i Linköping lämpligt. Om det till exempel blir aktuellt med stationering av utländska UH 60 (Black Hawk) för flygräddning finns redan behövlig infrastruktur på plats på Malmen. Därtill kan SAAB Defence, som redan svarar för underhållet av svenska Black Hawks, leverera motsvarande tjänster också till andra länders helikoptrar.

Mot detta står Vänsterpartiet och Miljöpartiet som vill rusta ner försvaret. Skulle det bli en rödgrön regering har jag svårt att se hur en kompromiss skulle se ut som innebär ökade satsningar på försvaret. Kanske kan nedskärningar undvikas, men det räcker inte. Svenska försvaret behöver rustas upp. Rejält.

Något av det vi behöver göra:
- Fullfölja beställningen av en ny generation Gripen.
- Under en tioårsperiod öka försvarsanslagen till ca 2 procent av BNP.
- Bli medlemmar i NATO.

Inga kommentarer: