2007-01-21

Werme om den svenska enpartistaten

Staffan Werme, ny KS-ordförande för folkpartiet i min gamla hemstad Örebro, skriver i sin blogg om Carl Bildt och den svenska enpartistaten:

"Men jag vill än en gång peka på ett grundproblem i svensk politik som till och med påverkar åklagare: Hur kan det komma sig att det aldrig är mutor när socialdemokrater flyttar mellan fackföreningar och regering, att inte ens misstankar väcks, medan det är fult att flytta mellan näringsliv och regering?

Det finns många skäl till att ett regeringsskifte var nödvändigt. Sverige har varit långt på väg mot att bli en enpartistat i praktiken om än inte i teorin."

Inga kommentarer: