2007-01-30

Vi tar ansvar för Norrköping

Idag skriver den, enligt Widar Andersson, splittrade Alliansen på NT Debatt om vad fick igenom i förhandlingarna med vänsterkartellen om årets budget - och vad vi tragiskt nog inte fick igenom:

Vår största seger var en inbromsning av den stora nedskärning som vänsterkartellen vill ha av grundskolan, skriver Allians för Norrköping.

Precis innan jul fattade kommunfullmäktige i Norrköping beslut om den kommunala budgeten för åren 2007-2010. Sverigedemokraterna stöttade vänsterkartellen. De löften som vi i Allians för Norrköping gick till val på var också det som ingick i vårt budgetförslag, som alltså röstades ner. Genom att vi tidigt tog ansvar för den skakiga situationen i Norrköping med Sverigedemokraterna som vågmästare i kommunfullmäktige och tog initiativ till förhandlingar med vänsterkartellen så lyckades vi driva igenom några av dessa vallöften, trots att vi befinner oss i minoritet. Vår största seger var en inbromsning av den stora nedskärning som vänsterkartellen vill ha av grundskolan. Vi kämpade länge för 16 miljoner kr mer till för- och grundskola och landade tillslut på 14 miljoner för år 2007. Trots att var femte elev i grundskolan missar målen och var tredje tjugoåring saknar gymnasieutbildning så tänker vänsterkartellen skära ner ytterligare 150 miljoner kr 2008-2010, vi hoppas kunna sätta stopp även för det. Vi lyckades också ta bort en stor orättvisa för skolbarn i Norrköping. I dag får elever i kommunala skolor ett skolkort om de uppfyller avståndskraven, går eleven i friskola gäller inte detta. Föräldrarnas ekonomi avgör alltså vilka barn som har råd att välja. I förhandlingarna gick vänsterkartellen med på att ta bort den orättvisan och göra det lika för alla barn, även barn i friskolor får rätt till busskort. Under 2006 såg vi hur antalet hemlösa ökade och vi vet att många av dessa människor har både psykiska och missbrukarproblem. Därför drev vi igenom ett vårdboende där de kan få hjälp med båda problemen samtidigt.

Vi har en vision om Norrköping som ett grönt och mer miljövänligt transportcentrum, där en vikigt pusselbit är förnyelsebara drivmedel i fordon. Efter vår framgång i förhandlingarna kommer kommunen framöver att ställa krav på detta vid upphandling. En annan framgång för Alliansen är att vi redan 2008 kan komma att se en multisporthall i Norrköping. Det vi föreslog i maj 2005, en hall i föreningsdrift för flera idrotter, ligger nära den modell för den hall som nu kommer att byggas. Tillsammans med vår 55 miljonerssatsning på ungdomsidrott och ungdomskultur, som vänsterkartellen sagt ja till första steget i, så får vi bättre möjlighet både för både bredd- och elitidrott. Tack vare dessa framgångar i förhandlingarna ser vi ett lite bättre Norrköping nästa år, men alltför mycket återstår ännu. Tilltron till att människor kan göra egna val finns över huvud taget inte hos vänsterkartellen.

Valfriheten inom äldreomsorgen kommer med vänsterpartiet vid rodret inte öka, snarare minska. Vänstern säger också nej till ett kommunalt vårdnadsbidrag. Vi ser att arbetslösheten i landet sjunker kraftigt efter den borgerliga valsegern, men i Norrköping där arbetslösheten är högst i länet görs alldeles för lite för att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden. En del är gjort, mycket återstår. Allians för Norrköping kommer att fortsätta ta ansvar för Norrköping och göra vad vi kan för en bättre utveckling.

Jörgen Rundgren (m)
Anna Nyholm (m)
Margaretha Ericsson (kd)
Karin Jonsson (c)
Mathias Sundin (fp)

4 kommentarer:

Robsten sa...

Så ni satsar pengar på nya sporthallar och elitidrott samtidigt som nedskärningar sker inom grundskolan? Sjukt tycker jag.

Mathias Sundin sa...

"Ni" är isåfall vänsterkartellen. De skär ner i grundskolan och sprätter i väg pengarna på annat håll. Vi satsar på grundskolan och skär inte ner en krona.

Robsten sa...

i så fall fattade jag texten fel och ber om ursäkt. Sossarna i min kommun gör likadant.

Mathias Sundin sa...

Hehe, det är ett av deras kännetecken =)