2012-03-13

Maktlöshet på Långtorp och Bitbocken

Jag var med på föräldramötena igår kväll angående nedläggning av Långtorpsskolan och Bitbocken. Stor uppslutning från föräldrarna och väldigt många bra frågor, varav bara en del fick svar.

Vi kommer bevaka så att alla dessa frågor svaras på i utredningen. Tjänstemännen har precis bara börjat så har förståelse för att allt inte är färdigtänkt.

Från Folkpartiets sida kommer vi att driva att de 20 miljoner kronor som S&M vill ge till Linköpings universitet ska gå till grundskolan. Kommunala överskott ska i första hand gå till kommunal verksamhet.

Det garanterar inte Långtorp och Bitbockens överlevnad, men det lättar på besparingstrycket och det möjliggör att alla beslut inte måste tas, eller genomföras, så snabbt.
Jag upplevde att föräldarna på båda skolor kände maktlöshet. Men det finns alltså alternativa sett att fördela pengar än det sätt som S&M vill.

Tack till Louise och Jenny för inbjudningarna till mötena.

Inga kommentarer: