2012-03-23

Det möjligas konst

Man kan bli glad över konstiga saker i politiken ibland. Jag är allergisk mot skattehöjningar. Blir rent av förbannad när jag tänker att stat, kommun eller landsting ska ta mer av mina och andras pengar.

Det betyder ju inte att jag logiskt kan förstå att det ibland är ett sådant läge att det behövs, eller att vi överhuvudtaget betalar skatt. Men ändå, känslorna är något annat, jag blir upprörd.

Därför kan det kännas konstigt att bli glad över att skattehöjningen maximalt blir 50 öre. Men politik är det möjligas konst. Eriks yrkande om max 50 öre vann omröstningen mot ett friare mandat till höjning med 21 röster mot 17. Det fanns också ett yrkande om att inte höja skatten alls, vilket renderade en del röster, men inte tillräckligt för att bli ett av de två kvarvarande huvudalternativen.

Hade noll i skattehöjning ställts mot fritt mandat att höja så hade fritt mandat vunnit. Jag hade personligen föredragit noll i höjning, men 50 öre var det bästa som kunde uppnås.

Därför är jag glad över en maximal höjning på 50 öre, men samtidigt upprörd över att den ska höjas överhuvudtaget.
Det möjligas konst, som sagt.

Inga kommentarer: