2012-03-22

Ska IFK ta över Parken?

Sedan 2010 finns ett avtal mellan kommunen och IFK Norrköping, där några krav ställs upp för att de ska få ta över Idrottsparken. Från Rådhus AB, där jag är vice ordförande, håller vi nu på med en värdering av de krav som ställs upp i avtalet.
Peter Hunt och IFK har ju sedan tidigare gått ut och sagt att de vill gå vidare i affären och ta över hela ägandet. Idag äger de 1/3 av Parken.

Jag skulle kunna säga ja till en sådan affär om IFK samtidigt tog över lånen. Alltså lånade i en bank istället för en hos kommunen. Nu sitter skattebetalarna med risken i form av lånet, men skulle hela affären gå igenom, förlorar man tillgången, själva Parken. Så det är mitt förslag i den här affären. 

IFK vill gärna äga hela Parken och har intressanta planer för utvecklingen av den. Ur den aspekten vore det bra om de fick äga hela arenan. Men kommunen måste få ut något av affären också och minska risken för skattebetalarna.

Det var av den anledningen Folkpartiet röstade nej till förslaget 2010. Att kommunen fortfarande lånade ut pengarna. Kan det blir ändring på det, kan vi ändra vår inställning till IFK:s ägande.

Folkbladet skriver om det idag, men tyvärr med en dålig rubrik på framsidan (rubriken på nätet har ett frågetecken efter sig, vilket är mer korrekt) om att kommuen kommer säga nej, eftersom IFK inte uppfyller kraven. Det vet vi ännu inte, men min gissning är att det blir så. Därför vill jag hitta en annan lösning.

Inga kommentarer: