2009-11-25

Egna siffror

Lars Stjernkvist har skrivit ett svar, dock utan att bemöta något i sak. Han berör detta med statistiken och menar nu att Skolverkets siffror inte duger. Han ska ta fram egna siffror till kommunfullmäktige istället. Var och en får själva bedöma trovärdigheten i det.

När resultaten har gått upp något tidigare år så fanns det tydligen ingen anledning att hänvisa till några egna siffror.

Någon reflektion över skillnaden mellan FP-styrda Stockholm och S-styrda Norrköping får vi inte, förutom en allmänt svepande och till viss del falsk kommentar:

"Dessutom kan jag dela Sundins glädje över att FP-styrda Stockholm har bättre resultat, och utesluter inte att det beror på kloka lokala beslut. Det betyder dock inte att jag tar för givet att försämringen på riksplaner är Jan Björklunds fel..."

Som jag antar att Stjernkvist känner till så är de flesta av regeringens skolbeslut ännu inte genomförda i praktiken. Det är en grundläggande förändring av svensk skolpolitik som är beslutad, men huvuddelen av genomförandet görs nästa mandatperiod. Slängen mot Björklund är med andra ord i grunden falsk, vilket Stjernkvist vet, men är typisk för hans debattstil.

Här i Norrköping har Stjernkvist och hans kompisar haft 15 år av oavbrutet styre. Här kan vi se resultat av den förda politiken.

Inga kommentarer: