2009-11-06

Så rätt Björklund

"Det inskränker ju familjernas valfrihet. Föräldrar är man tillsammans. Det är inte så att staten kan gå in ytterst och fördela ansvaret i hemmet genom lagstiftning. Det finns en övertro på vad det kan åstadkomma."

- Jan Björklund, Folkpartiledare och Sveriges fjärde mäktigaste person enligt tidningen Fokus, till Ekot om en kvoterad föräldraförsäkring.

I en del fall kan man hävda att människor omedvetet väljer saker som gör att, exempelvis, jämställdheten blir sämre. Det kan vara ett argument för att lagstifta (inte ett särskilt bra argument, men ändå). När det kommer till föräldraförsäkringen så är det rimligen den jämställdhetsfråga som unga föräldrar är allra mest medvetna om. Ändå vägrar dessa bångstyriga människor att göra som en del klåfingriga Folkpartister vill.

Jag är övertygad om att fördelningen av uttaget av föräldraförsäkringen på olika sätt försvårar för kvinnor på arbetsmarknaden. Men det är inte min roll som lagstiftare och politiker att gå in och tvinga dom att göra annorlunda - speciellt inte när dom är fullt medvetna om konsekvenserna och det bara drabbar dom själva.

Till sist: Kom ihåg att föräldraförsäkringen redan är individualiserad. Det enda de vill som påstår sig förespråka en individuell försäkring, är att förbjuda människor att dela med sig av sin del till den andra partnern.

Och Birgitta Ohlssons huvudargument för en kvotering borde väl snarare vara ett motargument:

"Kan Mona Sahlin så kan Jan Björklund."

1 kommentar:

Helena von Schantz sa...

Fin slutkläm! Håller med till fullo.
Helena