2009-11-24

Katastrofresultat i grundskolan i Norrköping

Idag kom siffror från Skolverket som visar att Norrköping rasar i betygsresultaten. Ja, rasar är faktiskt ingen överdrift. Ett tapp från 88,3% till 83,4 är en minskning på 4,9 procentenheter och mycket i dessa sammanhang.

Man ska komma ihåg att det alltid går upp och ner lite grann, men tappet nu är stort och det som är allvarligast är att detta är det sämsta resultatet någonsin under det nya betygssystemet.

Skolkommunalrådet Lars Stjernkvists högsta mål har dock varit att minska klyftorna mellan skolor och att föräldrarnas bakgrund ska spela mindre roll. Även detta misslyckas. Skillnaderna mellan skolor ökar och föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar större roll i år jämfört med förra året. Klyftorna ökar.

I Stockholm, där skolpolitiken styrs av Folkpartiet genom skolkommunalrådet Lotta Edholm, går det precis åt motsatt håll. Resultaten överlag ökar, likaså resultaten för elever med respektive låg- och högutbildade föräldrar - men allra mest för de med lågutbildade föräldrar. Alla får det bättre och klyftorna minskar.

Lotta sammanfattar framgången:

"Det innebär konkret att vi är bättre i Stockholm på att samla in statistik, att vi har skriftliga omdömen och att vi satsat på speciella projekt för betyg och bedömningar. Men också att vi har haft ett väldigt fokus på de elever som behöver stöd mest. Andelen behöriga har gått upp i samtliga kategorier men bäst har de elever som har svårast förutsättningar lyckats."

Det är precis den skolpolitiken Folkpartiet har föreslagit i kommunfullmäktige gång på gång. Vi har hånats. Vi har velat stämpla barn, har det hetat. Nåja, vi ser nu resultatet.