2009-11-04

Alliansens framtid

Diskuterades igår på ett välbesökt seminarium arrangerat av Liberati och Alliansens vänner. Ni kan se det hela på Liberatis hemsida.

Inga kommentarer: