2009-11-25

Svepande anklagelser från Stjernkvist

Som vanligt när Stjernkvist blir pressad blir han svepande, otydlig, hittar på motståndarens argument eller vad denne sagt. Nu är det skolresultaten han ska förklara och bemöter inte ett dugg i sak, utan kommer med ett påhitt. Så här skriver han:

"Jag ska inte här lägga ut texten om alla hans svepande anklagelser och brutala retorik (Sundins alltså), bara notera att om årets resultat för niornas är det sämsta i historien, ja, då började historien 2006..."

För det första inte "det sämsta i historien". Jag har skrivit två blogginlägg och båda gångerna tydligt skrivit "det sämsta resultatet någonsin under det nya betygssystemet." Det är viss skillnad.

För det andra så var 2006 ett bättre år resultatmässigt än 2009. Här är behörigheten till nationellt program på gymnasiet 2009-1999 för de kommunala skolorna, de siffror som finns på Skolverket. Jag har markerat 2009 och det näst sämsta året:

2009 83,4
2008 88,3
2007 85,9
2006 87,5
2005 85,1
2004 88,0
2003 87,9
2002 86,9
2001 83,9
2000 87,5
1999 89,0

Om vi räknar in friskolorna i Norrköping, då finns det ett år som var sämre, men inte 2006:

2009 85,6
2008 89,9
2007 87,1
2006 88,3
2005 85,8
2004 88,7
2003 88,5
2002 87,2
2001 83,7
2000 87,6
1999 89,0

Har Stjernkvist någon kommentar till detta? Har han någon kommentar till det faktum att i FP-styrda Stockholm ökar resultaten och minskar klyftorna och i S- och Stjernkviststyrda Norrköping minskar resultaten och ökar klyftorna? Eller kommer han göra som vanligt, ignorera att kommentera eller komma med några svepande påståenden om vad jag sagt?

Inga kommentarer: