2006-07-05

Fastighetsskatten ingen skadlig skatt?

Några ekonomer menar att det är viktigare att sänka skatten på arbete än på fastigheter. Det har de säkert rätt i ur en ren nationalekonomisk aspekt. Det ska inte fnysas åt naturligtvis men politiken har också människors vardag att ta hänsyn till. Man skulle kunna säga så här att fastighetsskatten drabbar många oskyldiga. De som har skött sig hela livet, jobbat och slitit kan belönas genom att tvingas från hus och hem.

Du kanske köpte ett hus vid vattnet för 40 år sedan och jobbat hela livet med att betala av på det. Nu när det är klart så byggs det fler och fler hus runt omkring och taxeringsvärdet på huset stiger, vilket gör att du får betala mer och mer i skatt, trots att du kanske har en låg inkomst.

Anledningen att nationalekonomer tycker att skatten är bra, är för att den inte kan flytta ur landet. Är skatten för hög på arbete kan man dra till ett annat land, eller man kan placera sina pengar någon annanstans. Ett hus är det lite svårare att frakta utomlands.

Nationalekonomerna är viktiga att lyssna på, det gör ofta politiker för lite, men verkligheten måste också vägas in. Den typen av otroliga orättvisa skatter som fastighetsskatten urholkar också den allmänna viljan att betala skatt. Ska vi kunna sänka skatterna måste de som arbetar också betala skatt. Annars får man inte mindre skatt och pengarna räcker inte för att sänka.

Så jo, fastighetsskatten är en skadlig skatt, men kanske inte på nationalekonomvis.

UPPDATERING 6/7 kl 8.50: Bloggen Spookhead skriver om fastighetsskatten på en liknande sätt som jag.

Inga kommentarer: