2006-11-07

Äntligen!

Färre politiker, eller rättare sagt politiskt tillsatta, i universitetsstyrelserna. Ska en politiker bli vald måste det vara på meriter att vara duktig snarare än att ha rätt partibok, eller huvudtaget ha en partibok.

En sosse är kritisk:

"Jag tror att det var fel att avdemokratisera högskolestyrelserna."

Avdemokratisera? Finns det ingen demokrati om inte politiker finns med? Håkan Jacobsson skriver:

"Jag undrar i mitt stilla sinne hur han ska få en sådan demokratisyn att gå ihop med, säg, idéer om elevdemokrati eller interndemokrati i frivilligorganisationer."

1 kommentar:

Berra sa...

För socialdemokrater är demokrati synonymt med ett starkt socialdemokratiskt inflytande, de är därför oroliga för demokratin i samhället när deras direkta inflytande över utbildning (på alla nivåer) och sjukvård minskar eller kringskärs på olika sätt.

Det normala är ju annars att anse att demokrati i huvudsak är ett folkligt inflytande över hur den lagstiftande makten skall se ut och agera som lagstiftare, inte vilka personer som skall sitta i ledningen för driften av sjukvård och utbildning.

Jag vill hävda att socialdemokrater i gemen har en snäv demokratiuppfasttning, uttalanden som de av Mikael Damberg stödjer en sådan uppfattning.

Den politiska makten skall självklart styra sjukvård och utbildning, men definitivt inte genom att själva ta del i driften av verksamheten. Det finns gott om medborgare som är väsentligt bättre rustade än politiker för sådana uppdrag.