2006-11-16

Spel för galleriet?

Mattias Ottosson (s) har när han presenterat budgeten pratat om att han vill komma överens om budgeten med oss borgerliga. Det verkar dock mest vara ett spel för galleriet eftersom han inte vid något tillfälle pratat med oss, och då träffade jag honom ändå i förrgår efter att budgeten presenterats.

Vi tycker dock att det är skadligt för Norrköping med den skakiga situation som uppkommit i kommunfullmäktige där s, v och mp aldrig vet vad de får igenom och inte får igenom. Därför tar vi nu på oss ansvaret att försöka hitta breda överenskommelser i viktiga frågor. Vi bjöd därför idag in majoriteten på en budgetdiskussion nästa vecka. Det verkade som att de tackade ja.

Inga kommentarer: