2006-11-17

Vad pratar de om?

I ett svar till vår artikel där vi bjöd in till breda överenskommelser i frågor som är viktiga för Norrköpings kommun så börjar vänsterblockets företrädare med ett märkligt påstående som jag sett de säga vid andra tillfällen också:

"Under förra mandatperioden togs nästan alla större beslut, inte minst budgetbesluten, med bred majoritet."

Det stämmer att en del viktiga beslut togs över blockgränserna, men några gemensamma budgetar har vi inte sett.

"Det borde vara möjligt att också i fortsättningen samla brett stöd. Om bara viljan finns."

Ja, precis, "om bara viljan finns". Jag ifrågasätter om viljan finns på vänsterkanten. Det är en sak att prata i media om samarbetsvilja, en annan att göra något i praktiken. Och i praktiken har vänsterblocket inte gjort någonting alls. Däremot har vi bjudit in dem till en budgetdiskussion.

Inga kommentarer: