2006-11-29

Varför förlorade vi väljare i valet?

Jag har ännu inte hunnit läsa folkpartiets valanalysgrupps rapport så jag återkommer i ärendet, men en sak vill jag slå fast som få tyckare i media tycks fatta:

I denna valrörelse drev vi vad många slarvigt kallar socialliberala frågor. I Gränsö där mediaintresset var som störst för folkpartiet i valrörelsen (med undantag för vissa dataintrång) så gick man inte fram med ett nytt integrationsförslag, inget Språktest 2.0. Istället fokus på en "socialliberal" fråga psykiatri. Det följdes upp med vård, hemlöshet osv. Skolpolitiken var det tänkt att vi skulle fokusera på de sista två veckorna men fick ju prata om datorer istället.

Folkpartiet var förutom moderaterna det borgerliga parti som tog flest väljare från socialdemokraterna i valrörelsen.

Fokus var på smalare frågor som var direkt fokuserade på tydliga väljargrupper inom socialdemokraterna, inte på mer kontroversiella frågor som integration.

Inga kommentarer: