2007-04-06

Appropå miljöhysteri

FN:s klimatrapport presenteras idag. Detta sammanfattar varför jag tycker det är så problematiskt att ta denna rapport som Den Stora Sanningen, från DN:

"In i det sista sitter vetenskapsmännen i FN:s klimatpanel och regeringsutsända från hundra länder och svettas fram kompromisser."

Vetenskapliga rapporter ska inte kompromissas fram av politiker. Men så funkar det i FN. Och när ni läser om rapporten, tänk på detta.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Nej, visst är det synd när politiken får inflytande över hur forskningsresultat presenteras.

Du missade dock av någon anledning att nämna att forskargruppen ansåg citat: "[att] forskningen gjort så stora framsteg att det skulle ge fel bild att inte visa att de var mycket säkrare i sina analyser av människans påverkan på miljön nu och dess konsekvenser.[]".

Förseningen handlade m a o om att en del politiker hade en önskan att tona ner ordvalet (i motsats till forskarna) och inte alls om att "miljövänstern" ville frammana någon hysteri som du kallar det.

Ergo är det sannolikt så att den slutgiltiga rapporten nu är av det mildare slaget än om endast forskarna själva skulle haft inflytande över sin rapport.

Vad drar du för slutsats av detta? Att panelens alla klimatforskare blott är tyckande alarmister - något som endast Kina och Saudiarabien är klarsynta nog att genomskåda?

Einar Persson, Civilingenjörsstuderande
Uppsala

Mathias Sundin sa...

Mitt inlägg handlar om vad politiken har inflytande över, inte innehållet i själva rapporten. Därför ska man inte ta den här typen av rapporter som den stora sanningen, utan kritiskt granska den - vilket alldeles för få gör.

Om Kina och Saudiarabien vill tona ner vissa saker och får möjlighet att göra det visar vilket ruttet system rapporten tas fram i.

Sen att miljövänstern som svar på de farhågor som finns kring klimatfrågan lägger fram en antiglobaliseringsagenda är en annan sak - som är ännu mer oroande.

Anonym sa...

Se den brittiskproducerade dokumentären The Great Global Warming Swindle, som punkterar Gores och miljörörelsens argument for en människoproducerad global uppvärmning. Kan ses på bl.a. youtube.

Mathias Sundin sa...

Jepp har sett. Rekommenderas för att få ett annat perspektiv på frågan.

Urpo Taskinen sa...

... och när man nu har fått det där "andra perspektivet" så kan man läsa t.ex. följande inlägg http://www.svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=42521&a=799055&lid=puff_751484&lpos=lasMer

eller läsa Mark Lynas text kring den aktuella filmen http://www.marklynas.org/2007/4/4/the-great-channel-4-swindle

Urpo Taskinen, biolog

Erik Svensson sa...

Sorgligt att se hur Folkpartiet alltmer har närmat sig Moderaterna och anammat deras miljöfientliga och nyliberala politik. Också sorgligt att se att "klimatförnekarna" finns inom Folkpartiet, alltså de som av ideologiska skäl ogillar klimatrapporten. Den vetenskapliga debatten, där alltså politiker inte är inblandade, förs ju de vetenskapliga tidskrifterna som Nature, Science och New Scientist. Och där råder det ingen tvekan om att forskarna tar klimathotet på allvar och FN-rapporten har alltså snarast presenterat en alltför ljus bild av läget, där liberala politiker och industriintressen har fått lov att influera processen.

Jag tycker det är sorgligt att tänkande människor stoppar huvudet i sanden och förnekar vetenskapliga resultat. Det påminner obehagligt mycket om de förintelseförnekare på yttersta högerkanten som förnekar judeutrotningen, eller de kreationister som av religiösa skäl ogillar evolutionsteorin. Ideologisk kritik alltså: "Det är fel på verkligheten, inte på min världsbild". En skön samling av liberaler, historierevisionister, skapelsetroende och andra irrationella vetenskapstvivlare.