2006-08-10

Hans Bergström om folkpartiet

Hans Bergström är tidigare chefredaktör för DN och skriver i en kolumn i samma tidning om folkpartiet. Det upprepas ständigt i debatten att folkpartiets uppgörelse med snällismen inte skulle vara liberal. Med tanke på att vad vi gör är att betona grundläggande liberala demokratiska värderingar istället för socialistiska så är det ganska märkligt.

"En levande människas drömmar är inte bidrag utan livschanser. Socialliberalismen är större än Socialstyrelsen och Försäkringskassan."

"En skola med bra kvalitet, hårda krav, bra lärare, tidiga betyg - det var vad som gav oss chansen att lyfta från våra omständigheter. Vi avskyr flumskolan, som inte drabbar överklassens barn utan nu invandrarnas."

"Att av ideologiska skäl vänta i åtta år med att kontrollera om eleverna kan läsa och skriva beskrivs av socialdemokrater som radikalt, men är för de underprivilegierade katastrofalt."

Inga kommentarer: