2006-12-04

Inga stopplagar och färre regler

Idag presenterar näringsminister Maud Olofsson planen för att plocka bort 25 procent av reglern för företagare, ett vallöfte.

Idag skickas också regeringens förslag på avveckling av den så kallade stopplagen (ytterligare ett vallöfte) ut på remiss av socialminister Göran Hägglund.

Stopplagen innebär att entreprenörer inom vården stoppas, vilket leder till minskad mångfald och mindre utveckling. Jag kunde skriva en lång harang om det men Widar Andersson (s) har redan gjort det (tyvärr går det inte att länka direkt till inlägget):

"Svensk sjukvårds stora problem är bristande tillgänglighet. De landstingsskatter vi betalar överstiger för de allra flesta de privata försäkringspremier som folk betalar i andra länder med andra finansieringssystem.

Därför är det bra att de tramsiga hinder för privata företag som den förra regeringen lade ut i sjukvårdsterrängen nu plockas bort. Stora delar av sjukvårdsproduktionen lämpar sig mycket bra för kundorienterad och konkurrensutsatta utförare.

Genom att kombinera ökade möjligheter till fritt val mellan producenterna skapas ochså förutsättningar för nytänkande och innovativa sjukvårdsföretags verksamhet."

Inga kommentarer: