2006-12-11

Katastrofbeslut i Hyresbostäder

Styrelsen i det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder (som är politiskt tillsatt och med vänstermajoritet) beslutade förra veckan något fullständigt galet. Hyresbostäder måste sälja fastigheter för att klara kommande nedskrivningar och upprustningar av fastigheter. Gör man inte detta står man på mycket svajig grund och hyreshöjningar är en av lösningarna för att få in mer kapital i bolaget.

Från början var styrelsen enig om lösningen med att sälja och man har också gått ut för att få anbud vilket man fått. Anbuden visade sig bättre än vad man trodde och fastigheter för 1,1 miljarder planerades att säljas, vilket skulla halvera antalet tomma lägenheter i Hyresbostäder innehav och kraftigt stärka övriga bolaget.

Men efter att man nu ingått i en ny majoritet där vänsterpartiet sitter med vid grytorna så är det tvärnej för en försäljning. Ett katastrofalt beslut som de borgerliga ledamöterna kraftigt argumenterade mot och reserverade sig mot.

Detta är ekonomiskt oansvar på mycket hög nivå. Höjda hyror kan mycket väl bli en lösning, en annan att skattebetalarna måste gå in och täcka förluster i företaget. Katastrofalt!

UPPDATERING kl 10.02:
Läs mer i dagens NT här och här.

Inga kommentarer: