2006-12-02

Ta offentlig debatt med Sverigedemokraterna

Norges förre statsminister Kjell Magne Bondevik ger rådet till svenska partier att inte försöka tiga ihjäl Sverigedemokraterna. Det försökte de norska partierna med Fremskrittspartiet vilket bara gav dem ökade sympatier.

Hittills är folkpartiet enda parti i Norrköping som efter valet tagit någon debatt med Sd, jag hoppas att de andra snart följer vårat exempel.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet är dels, att man inte vågar ta debatten med Sverigedemokraterna.
Men också att många riskerar att förlora debatten om de gör detta. De etablerade partierna måste förändra sin flyktingpolitik, för att hålla sverigedemokraterna stången. Svenska folket börjar förstå vad ett mångkulturellt Sverige innebär, och de gillar inte vad de ser.
Själv har jag 3 val i rad röstat på folkpartiet. Men efter att folkpartiet i höstens val, vad jag kunnat utröna, helt bytt spår och växlat in på samma bana som socialister och kommunister, besjungande mångkulturens lov, då fick jag nog. Inte ens Nyamko Sabuni, eller Mauricio Rojas, kunde trots idoga försök ge lite perspektiv på lovsången. Nyamko som jag ställt stor förhoppning till har numera dessutom belagts med munkavle. Så i höstens val blev det Sd. Ett val jag gjorde efter att själv inhämtat information, om vad Sd står för, och vad Sd i verkligheten vill genomföra. jag har dessutom kunnat konstatera den okunskap om Sd,som finns hos Sd:s politiska motståndare. Så ta gärna debatten med Sd. Men sluta med falska beskyllningar, lögner och överdrifter. Nästa gång, läs på sverigedemokratiska sidor, inte liberala eller socialistiska, om vad Sd vill. Lögnerna och överdrifterna i den offentliga debatten är hårresande, och odemokratiska.

MVH Sven-Olof

Mathias Sundin sa...

Sven-Olof: Det är just vad jag gör, fokuserar på deras politik, det de skriver och vill genomföra. Jag kallar dem inte rasister och främlingsfientliga, jag nonchalerar inte deras väljare utan tar dem på allvar. Tyvärr tycker jag att de (och du) drar fel slutsatser.

Det är inget fel med mångkultur, men vi måste också ha någon gemensamt. Att människor flyttar hit är inget problem, utan en stor möjlighet. Problemet är att de människor flyttat hit inte fått jobb, utan hamnat i utanförskap. Lite förenklat, men ändå.

Då drar många slutsatsen att detta skulle vara själva invandringens fel. Vi måste ha en politik där både infödda svenskar och människor med utländsk bakgrund får jobb och möjligheter.

Anonym sa...

Jag behöver absolut inte integreras. Jag är född i det här landet, av Svenska föräldrar, med Svenska värderingar och Svenska som modersmål. Att jag har haft tur att födas till ett välordnat samhälle, med hög materiell standard och relativt sett en stabil politisk demokrati, kan jag tacka mina förfäder för. De har genom hårt arbete, sunda värderingar och en hög egen drivkraft, skapat ett av världens bästa länder att leva i, för mig och alla andra ättlingar till dessa Svenska hjältar. Alla som utifrån vill ta del av det välstånd, och det samhälle de byggde, för oss, får finna sig att som våra gäster uppföra på det sätt vi anser vara rätt och riktigt. Som våra gäster får de finna sig i all våra regler gäller. Historien har visat att de hade rätt, våra förfäder. Det samhälle de skapade är idag ett av världens mest jämställda, stabilaste och den ekonomiska framgången är obestridig. Ingenstans hyllas mänskliga värderingar och individens frihet högre än i västerlandet i allmänhet, och i Norden/Sverige i synnerlighet. Ingen ska komma hit och försöka förändra /försämra vårat arv. Inget som är bättre, kan komma av ett socialt, religiöst och etniskt experiment som syftar till att våra värderingar och samhälle skall förändras. Inga värderingar och synsätt från mellanöstern och muslimska länder kan berika vårt land och göra det bättre.
Det mångkulturella experimentet raserar, det bygger inte upp.

Den historiska, naturliga kulturblandningen, som genom årtusenden gett oss det samhälla vi hade innan massinvandringen var av godo. Även arbetskraftsinvandringen på 50-60 talet var bra försverige. Det berikade Sverige. De senaste 20 årens massinvandring är ett politiskt, socialt och kulturellt misslyckande. Ännu ett misslyckat socialistiskt experiment. Avbryt det!!

Ge mig ett enda exempel på ett fungerande mångkulturellt samhälle, som kan fungera som det goda exemplet!

Min sambo är invandrad. Hon är numera Svensk medborgare, pratar i det närmaste perfekt svenska och har ett fast heltidsarbete. Hon har aldrig legat samhället till last. Hon kom till Sverige för 7 år sedan. Flyttade till en avfolkningsbygd, med hög arbetslöshet. Hon valde att integreras i det svenska samhället, och det svenska samhället tog emot henne med öppna armar. Det jag, och hon, och alla andra sverigedemokrater vänder oss emot, är de som inte vill integreras. Vi är inte emot invandring. Men vi är emot massinvandring av människor som inte vill bli en del av det svenska folket, kulturen, samhället och språket. kan det vara så svårt att förstå?

Sven-Olof

Mathias Sundin sa...

Sven-Olof: Du skriver att invandringen på 50- och 60-talet var bra, att det berikade Sverige. Jag håller med. Och så menar du att de senaste årens "massinvandring" är misslyckad. Ser du inte skillnaden?

De människor som kom hit på 50- och 60-talet fick jobb och därmed en verklig chans att komma in i samhället, att bli integrerade. De som har kommit hit på senare år har inte haft den möjligheten.

Jag tycker att vi ska vara väldigt tydliga i krav och förväntningar på människor som flyttar hit. Det är inte okej att bo här på sin egen lilla ö med sina egna regler och sitt eget språk utanför det svenska samhället. Men det är inte heller något stort problem, problemet är huvudsakligen brist på jobb.

Det är viktigt att alla människor i Sverige som kan försörja sig själv också gör det. Det gäller infödda som invandrade lika mycket. Vi ska vara tydliga i krav men får inte heller glömma att det måste finnas arbete, annars är det svårt att bli integrerad.

Anonym sa...

Hur gör vi då med människor som, även om de har, eller får arbete, inte vill integreras i det svenska samhället? Inte accepterar svenska lagar, svensk syn på individuell frihet, jämställdhet och sociala normer? Människor som kort sagt vill ha sina egna etniska öar, med eget regelverk? Til exempel stora muslimska grupper.
Jag har tidigare arbetat som arbetsgivarrepresentant i Botkyrka kommun, Alby i Stockholm. I min position hade jag att handskas med ett flertal anställningar, och uppsägningar i månaden.
Min egen, högst personliga erfarenhet är att det finns stora grupper som inte har några som helst intentioner att försörja sig själv, och sina familjer.

Sverigedemokraterna, har som jag tidigare skrivit,inget emot en balanserad invandring av människor som dels, både kan och vill försörja sig själva, dels vill integreras till fullo i det svenska samhället. Att i dagens läge helt stoppa invandringen, framför allt anhöriginvandring och invandring utan flyktingskäl, och istället koncentrera våra krafter på att få alla svenskar i arbete. varför är detta ett orimligt krav?
Varför är det dessutom orimligt att kräva att de som kommer till sverige, för att bli en del av det svenska samhället, också skall acceptera dess spelregler?

Sen som avslutning. Jovisst ser jag skillnaden!! på 50-60 talet hade vi brist på arbetskraft. Alla som kom till sverige var snart i arbete. De kom dessutom till största delen från ett europa med till stora delar liknande värdegrund(Italien-Ungern). Idag är situationen annorlunda. Det finns inte ens arbete till den egna svenska befolkningen. Samtidigt vill den nyliberala regeringen öppna för en massiv arbetskraftsinvandring!! ?? Que?? Ställ istället hårdare krav att de arbetslösa söker och tar de arbeten som finns. Arbetskraftsinvandring av "experter" kan vi lösa med dagens regelverk. Det nya förslaget öppnar för lönedumpning och ytterligare utslagning av äldre svenskar på arbetsmarknaden.

Jag vill ytterligare poängtera, att jag inte är aktiv i Sverigedemokraterna. jag har aldrig deltagit i någon sverigedemokratisk sammankomst eller möte. Jag var tills för 4 månader sedan helt säker på att jag skulle rösta på folkpartiet. Men i slutet av valrörelsen gjorde jag ett aktivt val, ett val som jag idag inte ångrar. ytterligare vill jag tillstå att jag ingalunda är ensam. Många i min omgivning är medveten om mitt ställningstagande. Och jag har fått många positiva kommentarer, ibland från mycket oväntat håll.

OM inte de etablerade riksdagspartierna radikalt omvärderar sin invandrings, flykting och integrationspolitik, kommer Sverigedemokraterna med all säkerhet att sitta i sveriges riksdag 2010. Därom råder det ingen som helst tvekan. Sverigedemokratiska åsikter och förslag stöds av betydligt fler än de 3,1-3,4 % som de senaste sifomätningarna visar.

När medias, och de politiskt korrektas smutskastningskampanj genomskådas av fler och fler, kommer Sd att växa.

För sveriges bästa, och allas vår framtid. Lämna den socialistiska mångkulturvågen och surfa på lite grundare vatten.

MVH Sven-Olof

Mathias Sundin sa...

Det är inte orimligt att kräva att människor som vill bo här och bli svenskar också accepterar det sätt att leva på som vi har här. Följa de regler och lagar som finns. Det är just det som är poängen.

Du undrar vad vi ska göra med de människor som vägrar, och antyder i nästa mening att det rör sig om stora grupper. Det är därför vi måste få en fungerande integration med tydliga förväntingar och stora möjligheter, inte minst till jobb. Jag tror inte att det är stora grupper som inte vill bli integrerade, men grupperna har blivit fler och större eftersom vi inte ställer krav och inte erbjuder några möjligheter.

Sen kommer det alltid finns några som inte anpassar sig ett dugg, som vill leva på bidrag och inte lära sig svenska. Precis som det finns infödda svenskar som tycker det är okej att leva på andra människors arbete. Men dessa människor är få, men blir fler om samhället inte ställer krav.

Jag håller med dig om att medias och partiernas behandling av Sd har hjälpt dem att växa. De får rollen som de enda sanningsägarna. Därför är det bättre att verkligen diskutera den politik som de verkligen vill föra. En assimileringspolitik där folk ska TVINGAS leva på ett visst sätt. Jag tycker som sagt att vi ska tydliga krav och förväntningar, men vi kan aldrig mönstersy i detaljer hur människor ska leva i Sverige. När denna assimileringspolitik ska verkställas kan vi få se mycket hemskheter som jag tror att få vill.

Anonym sa...

"Assimileringspolitik där folk ska tvingas" Låter ju helt förskräckligt!! Men om vi ska skärskåda det lite närmare! vad innebär det i realiteten? Vad av följande håller INTE folkpartiet med om?

1. Befinner man sig i Sverige skall man följa svensk lag.
2. Tvångsäktenskap, barnäktenskap, skall vara förbjudet. (se punkt 1)3 Jämställdet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden, i politiken, i religiösa samfund och organisationer. Jämlikhet mellan man och hustru i familjen.
4 Det svenska samhället är uppbyggt på att både mannen och kvinnan (mannen-mannen/ Kvinnan-Kvinnan)i en familj förvärvsarbetar (för att familjen skall vara självförsörjande). Kvinnor skall inte hindras att gå ut i förvärvsarbete, av religiösa, kulturella eller andra orsaker. (viktigt inte minst med tanke på framtida pension och möjlighet till självständighet( skilsmässa)

En liten fråga bara.. Har du eller folkpartiet nån uppfattning om var de 100 000 invånare som enligt skattemyndigheten är folkbokförda i Sverige, Men som inte bor i landet befinner sig? Uppbär de bidrag? Pensioner?

Släng skygglapparna och sluta krypa för islam..

De rättigheter som svenska folket, våra förfäder slagits för i generationer, skall gälla alla invånare. Ingen stenåldersreligion, vare sig det är Islam eller katoliscism skall få rasera detta..

MVh Sven-Olof