2010-01-26

Alexander Bard till Norrköping och Linköping

Nästa vecka, på tisdag, besöker Alexander Bard Norrköping och Linköping. Han ska prata om "Framtidens politik och sociala medier".

Varmt välkomna och ta med en vän eller två!

Norrköping
Klockan 12.15 i K21, Kåkenhus, Campus Norrköping.

Linköping
Klockan 18.00 i C3, C-huset, Campus Valla

Inga kommentarer: