2010-01-26

S och SD - samma andas barn

Det är rubriken på Alexander Bards och Jan Söderkvists, båda Liberati, inlägg på Newsmill:

"Socialdemokraterna delar sin föreställningsvärld med Sverigedemokraterna i många viktiga avseenden. De längtar båda tillbaka till ett förlorat samhälle - Folkhemmet - de värnar enhetskulturen och de är intoleranta mot avvikare."

Inga kommentarer: