2010-01-26

Sänkt sjukförsäkring med vänsterkartellen

Oppositionen i landet körde länge hårt mot regeringens förändringar i sjukförsäkringen, utan att ha något eget alternativ alls. För ett litet tag sedan presenterades en gemensam politik. I stort verkar deras politik vara en återgång till det som gjorde ett världens friskaste folk till ett av världens mest sjukskriva. "Att sjukskriva sig" blev ett begrepp.

Men det finns fler brister i vänsterns sjukförsäkringsförslag. Cirka 1000 personer per årskull har det som kallas stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. Det kan vara människor med allvarliga funktionshinder som cp-skador. Dessa personer ska nu inte kunna få förtidspension förrän de blir 58 år gamla.

De kommer inte kunna få sjukpenning heller eftersom de saknar sjukpenninggrundande inkomst. Då får man en annan ersättning, vilket i dagsläget uppgår till cirka 6300 kronor. Idag får dessa personer ungefär 2000 kronor mer.

Så med vänsterns varma fina politik kommer ett stort antal människor, de med allvarligast funktionshinder, få sänkt månadsersättning med ett par tusen kronor.

Inga kommentarer: