2006-05-10

Ordningsomdöme blev plötsligt ännu bättre

Folkpartiet har ett förslag på att ett omdöme i ordning och uppförande ska skrivas in i terminsbetyget. Tanken är att man tydligt ska kunna se hur en elev beter sig i skolan, bland annat hur denna respekterar den gemensamma värdegrunden.

Idag kom ett beslut från Skolverket som säger att Ytterbyskolan gjorde rätt som inte gav en elev betyg för dennes rasistiska åsikter. Detta är naturligtvis helt befängt, man ska inte bli utan betyg på grund av sina åsikter. Däremot är det viktigt att skolan har en värdegrund, att skolan står för demokrati och yttrandefrihet, men om man är anti-demokrat så ska det inte ge underkänt i SO.

Ett ordningsomdöme kan hantera just den här typen av grejor, även om just åsikter inte ska bedömas. Däremot hur man uppträder mot andra personer, om man respekterar andras åsikter, språkbruk och så vidare. Om en person på det sättet i praktiken uppträder odemokratisk så kan det påverka betyget i ordning och uppförande, men inte om personen bara har dessa åsikter.

Så kan man ju fråga Skolverket var gränsen går? Nu rörde det sig om rasistiska åsikter, men är vad sägs om kommunister och andra anti-demokrater?

Inga kommentarer: