2006-05-03

Satsning på forskning och integration

Det är huvudtemat i folkpartiets ekonomiska motion. Igår lämnade Allians för Sverige för första gången en gemensam ekonomisk motion och idag har varje parti fyllt på med vad de själva vill driva. För folkpartiet är det som sagt huvudsakligen satsningar på forskning och integration men också en hel del annat. Här är huvudpunkterna i motionen:

* ”Nobel-universitet”- en stor forskningssatsning som kan resultera i att ett svenskt universitet lyfts till den absoluta världstoppen.

* En stor satsning på högre kvalitet i högskolan.

* En ny integrationspolitik med jobb- och utvecklingsgaranti, språkstudier och skärpt kamp mot diskriminering.

* Läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet.

* Sänkt och på sikt avskaffad fastighetsskatt.

* Slopad värnskatt.

* Bra socialförsäkringar. ”80 procent till de sjuka, noll procent till de friska.”

* Global profil: högt bistånd, avdragsrätt för gåvor till biståndsändamål, tydligt ställningstagande för lägre jordbrukssubventioner inom EU.

Inga kommentarer: