2006-10-12

Den underbara invandringen

Norrköpings Tidningar valde den rubrik jag hade satt på min debattartikel som publiceras idag - Den underbara invandringen.

I den skriver jag att vi måste ta Sverigedemokraternas väljare på allvar. De ser ett samhällsproblem, men drar enligt min mening fel slutsats. Problemet de ser är att många människor med utländsk bakgrund saknar jobb, lever i segregerade områden och är beroende av bidrag. Slutsatsen de drar att detta skulle vara invandringens och invandrarnas fel, och att därmed invandringen ska stoppas.

Den slutsatsen är totalt fel. Invandringen har bidragit med oerhört mycket bra och kommer så att göra. Problemet är att socialdemokraterna har skapat ett system som stänger ute människor i utanförskap. Jobb, skola och språkkunskaper är nyckeln till integrationen.

"Folkpartiet i Norrköping lovar att vara den starkaste motkraften mot Sverigedemokraterna både i och utanför kommunfullmäktige. Deras (brist på) politik ska lyftas fram och deras felaktiga slutsatser om invandring ska kraftigt bemötas. Vi lovar också att ta den oro som finns hos många människor på allvar och argumentera för att invandring är underbart bra."

1 kommentar:

sidekick sa...

Vad är "det svenska" menar du? Och vad är det "mångkulturella" som du inte gillar och som du anser inte ska få för stor plats?