2006-10-12

Gy 07 stoppas

Den gymnasiereform som var tänkt att träda i kraft ht- 07 stoppas nu av regeringen och skolminister Jan Björklund. Tanken är en mer genomgripande reform av gymnasieskolan där tre olika examina ska införas: teoretisk examen som leder till högskolestudier, en yrkesexamen som ger fördjupande yrkeskunskaper och lärlingsutbildningar för elever som hellre vill lära sig ett yrke på en arbetsplats än i skolan.

Allt i Gy 07 är inte dåligt, men det är bättre att stoppa den reform nu som bland annat kommer ändra betygen, eftersom regeringen tänker sig en större betygsreform med bland annat fler betygssteg.

Ni kan läsa Jan Björklunds artikel på DN Debatt eller se hela pressträffen på regeringens hemsida.

7 kommentarer:

Emma sa...

Bokförlagen som redan låtit trycka upp läromedel tycker nog inte att stoppet av Gy07 är så jättelyckat.

Kunde inte borgarna ha flaggat för det här INNAN valet så kunde alla bara ha avvaktat valresultatet och sedan kört igång eller inte? Nu blir det ju totalkaos.

Osmidigt!

Robert Nordman sa...

Räcker det med att ha flaggat under hela föregående mandatperiod?
Exempelvis 2002/2003?
Eller för den delen 2003/2004?
För att ta ett par exempel. Det finns fler.

Sveriges politiska system är helt enkelt inte byggt för att hantera maktskiften, vilket är riktigt besvärande i sig. Regeringen Bildt hade en del problem när de tillträdde, och regeringen Carlsson (del två) fick också problem.
Intressant nog hade den senare bland annat ett problem med just skolreformen då, när bytet till målrelaterat betyg med mera infördes. En del skrivningar som endast den borgerliga regeringen stod bakom skulle strykas av (s), men det var svårt att göra utan att stöka runt i allting. Så det blev lite av en kompromiss.

Samma typ av kaos hotade kring "Ny värld - Ny högskola". Propositionen vållade huvudbry ute på lärosätena - exempelvis kring frågan om hur progression skulle beskrivas - och även om det gnyddes lite att folk hade skickats iväg på konferenser i onödan så var många tacksamma att förändringarna inte blev riktigt i enlighet med proppen.

Det är också vad de flesta* idag också uttrycker, eftersom det som blev kvar att göra var mycket nog.

* Källor från UU, LU, MAH, VXU, HIK, SU, LIU, UMU och GU

Robert Nordman sa...

Och naturligtvis kan man här se en del tecken på vad regeringen tyckte i opposition förra året.

Mathias Sundin sa...

Jag har svårt att se hur man kan flagga mer faktiskt.

Emma sa...

Ja men nu är det ju inte MIG eller ngn annan politiker ni skall övertyga om att borgarna har flaggat, utan alla de lekmän som får bära konsekvenserna av drastiska beslut. De har uppenbarligen inte hängt med i svängarna. Det handlar om otroligt många människor som skulle haft tydligare besked än vad som gavs.

Emma sa...

Ingenstans under de Tv-debatter som fördes eller i de mer till allmänheten (och skolvärlden) riktade debattartiklarna sade man att man helt skulle komma att stoppa 07-reformen om det blev en borgerlig valseger. Vi var alla inställda på reformen.

Personligen tycker jag att det är arbetsbelastningsmässigt bättre med en enda senare reform istället för att genomföra Gy-07 och sedan ändra den igen, men JA jag tycker att man kunde varit tydligare. Hur många av de som arbetar på lokal nivå med Gy-07 går in och läser motioner på riksdagens hemsida?

Men låt oss få en så bred samsyn som möjligt kring en ny gymnasiereform. Det går ju inte att hålla på så här i längden.

Robert Nordman sa...

Håller fullständigt med om att det behövs en så stor samsyn som möjligt; jag hoppas först och främst på att (mp) kommer fortsätta vara med på Alliansens sida i ett flertal utbildningsfrågor.

Om det övriga kan man väl egentligen bara säga:
Absolut! Det hade varit fantastiskt om skolfrågor fått mer utrymme i valrörelsen. Man kan förstås inte förvänta sig att ett enskilt parti skulle gå ut med det enskilda meddelandet "vi kommer riva upp en reform som inte är införd än", men om det förts mer av skoldebatt så hade det kunnat få utrymme.

Sedan kan man också ha kritik mot skolledningar av alla de slag. I samband med högskolereformen har ju varenda lärosäte och några till varit på helspänn och reagerat på varje litet rykte som varit i svang (på gott och ont). Man kunde ju ha hoppats att en bråkdel av det intresset hade funnits även från gymnasienivån.