2006-10-06

Nya riksdagsledamöter, gruppledare och statssekreterare

När Lars Leijonborg, Jan Björklund och Nyamko Sabuni blev statsråd fick folkpartiet tre nya riksdagsledamöter. Fredrik Malm, LUF-ordförande blir en stor tillgång i den utrikespolitiska debatten, jag är mycket glad att han nu får en plats i riksdagen. Jag förmodar att Malms fru, den mycket kompetenta Gulan Avci också kommer hon, även om hon inte står på med där folkpartiet listar riksdagsledamöterna. Både Malm och Avci är helt nya i riksdagen, men även en gammal favorit Mauricio Rojas kommer in igen efter att ha varit ute ur riksdagen i fyra dagar.

Mauricio Rojas kommer som bekant inte fortsätta med integrationsfrågorna men har i vaga ordalag berört att han kommer syssla med globala frågor. Kanske kommer han ingå i Alliansens Globaliseringsråd som Lars Leijonborg leder.

Johan Pehrson hade siktat på att bli justieminister, men fick ge upp den positionen när folkpartiet backade i valet. Nu blir han istället gruppledare för folkpartiets riksdagsgrupp.

Folkpartiets statsråd kommer naturligtvis ha en hel del medarbetare, varav statsekreterarna är viktigast. Här är listan:

Lars Leijonborg är utbildningsminister och chef för Utbildningsdepartementet. Hans ansvarsområde blir högskola och forskning. Statssekreterare hos Leijonborg blir Peter Honeth. Honeth är idag universitetsdirektör vid Lunds Universitet. Tidigare har han varit bland annat departementsråd vid utbildningsdepartementet.

Therese Wallqvister blir Leijonborgs stabschef. Hon är idag biträdande kanslichef på folkpartiets riksdagskansli. Malin Strid som idag arbetar i Leijonborgs stab blir politiskt sakkunnig. Tills vidare är Joakim Bergström pressekreterare.

Presskontakt: Joakim Bergström, 0707-72 74 47

Jan Björklund är skolminister. Hans ansvarsområde blir skol- och förskolefrågor. Statssekreterare hos Björklund blir Bertil Östberg. Östberg är idag stadsdelsdirektör i Stockholms stad. Han har mångårig erfarenhet jobb på ledande nivåer kommunal verksamhet.

Politiskt sakkunnig blir Fredric Skälstad som idag arbetar som skolhandläggare på folkpartiets riksdagskansli. Anders Andrén är fortsatt Jan Björklunds pressekreterare. Presskontakt: Anders Andrén, 0708-54 90 88

Cecilia Malmström är EU-minister i Statsrådsberedningen. Statssekreterare hos Malmström blir Håkan Jonsson. Han har 15 års erfarenhet av utrikespolitik och EU-frågor. De senaste tre åren har han varit chef för enheten för EU:s inre marknad vid Kommerskollegium, statens expertmyndighet för utrikeshandel.

Politiskt sakkunnig blir Kajsa Haag som idag arbetar på folkpartiets riksdagskansli. Haag fungerar tills vidare också som presskontakt.

Presskontakt: Kajsa Haag, 0708-54 90 61

Nyamko Sabuni är integrations- och jämställdhetsminister och chef för ett nytt Integrations- och jämställdhetsdepartement. Statssekreterare hos Sabuni blir Christer Hallerby. Hallerby är idag konsult med inriktning på bl a omvärldsanalys och strategiutveckling. Han var statssekreterare i den senaste borgerliga regeringen med ansvar för flykting- och invandrarpolitiken.

Stabschef blir Karin Karlsbro, idag chef för folkpartiets riksdagskansli. Catharina Bildt har utsetts till politiskt sakkunnig och fungerar tills vidare som presskontakt. Bildt arbetar idag som integrationshandläggare på folkpartiets riksdagskansli.

Presskontakt: Catharina Bildt, 0708-54 90 77

Statssekreterare och ansvarig för folkpartiets samordningskansli blir Helena Dyrssen, idag stabschef hos Lars Leijonborg och tillförordnad partisekreterare i folkpartiet. På samordningskansliet kommer också bland annat Patrick Joyce, Andreas Bergström och Monica Björklund – alla idag på folkpartiets riksdagskansli – att arbeta.

3 kommentarer:

Robert Nordman sa...

Gulan tar Nyamkos plats som förste ersättare.

Emma sa...

http://www.na.se/asikter/ledare/

"Att Nyamko Sabuni utsågs till integrationsminister blev dagens bottennapp! För bara några månader sedan ville hon införa tvångsundersökningar av vaginor, som en integrationspolitisk åtgärd. En kollektivistisk tanke som står långt från de liberala värderingar som Nyamko Sabuni säger sig hylla."

Mathias Sundin sa...

Alla ska gå i skolan, det måste också stå långt ifrån liberala värderingar isåfall. Ledarredakktionen på NA är uppenbarligen lika PK som många andra ledarredaktioner. Om politiker lät sig styras av dessa förståsigpåare skulle inte mycket vettigt hända i landet. (Sorry Haja =)