2006-10-13

Vi under skatter digna ner

Varje gång man ser en sån här lista, en sammanställning över skattetrycket i OECD-länderna, så inser man hur otroligt mycket skatt vi tar in i onödan. Sverige ligger högst med 51,1 procent, vilket betyder att 51,1 procent av BNP betalas in i olika sorters skatter, vilket är en ökning från förra året.

Den siffran låter ju i sig som väldigt mycket, hälften kvar gäller inte längre, men tittar vi på de andra länderna som också är så kallade välfärdsstater så ligger deras skattetryck i vissa fall betydligt lägre. Kanada brukar framhållas som ett föredöme i världen, där är skattetrycket 33,5 procent. Japan likaså, skattetrycket där är 26,4 procent. Vår nära granne Tyskland har 34,7 procent, Schweiz 30 procent, Holland 37,5, Storbritannien 36. Man brukar ju dessutom prata om den nordiska eller skandinaviska modellen med stor välfärdsstat och därmed höga skatter och det stämmer, men Sverige ligger även där klart högst. Bara Danmark är i närheten med 49,7 procent, medan Norge och Finland ligger betydligt lägre, 45 respektive 44,5 procent.

Alltså kunde vi ha en väl fungerande välfärdsstat, eller hellre välfärdssamhälle, även med lägre skattetryck. För dom har väl skolor, sjukvård och äldreomsorg även Tyskland, Finland, Norge och Kanada? Till och med bättre?

2 kommentarer:

Tom sa...

Definitivt. Nog skulle vi kunna ta oss ner till EU-snittet, låt säga 40%, utan att apokalypsen anländer. (Det är en ofantlig massa miljarder tillbaka till folket.)

Jag har för mig att svensk byråkrati är mycket dyr jämfört med utlandet. Gjorde inte Munkhammar eller Timbro en sådan jämförelse för ett par år sen?

Mathias Sundin sa...

Dont know, men det är mycket möjligt. Timbro kommer idag med någon ny bok om just skattetrycket iaf.