2007-10-02

Praktisera i KF också

Sverigedemokraterna har skickat in sin första motion till kommunfullmäktige. De vill att alla ledamöter ska praktisera en dag i äldreomsorgen. Det blir ju ganska pinsamt med tanke på att (sd) inte ens behagar praktisera i KF. Deras ledamot har en närvaro på 30 procent och har inte synts till sedan 26 mars. Deras väljare har saknat representant i viktiga frågor som köp av hamnen, vårdnadsbidrag, nedskärningar i grundskolan, ordningsbetyg, Idrottsparken med mera.

3 kommentarer:

Kikki Göransson sa...

Sverigedemokraterna får ofta kritik för att de inte fyller sina platser i de fullmäktigeförsamlingar de blivit invalda i eller att de inte dyker upp. Om du och jag missköter våra platser i de organ där vi sitter kommer våra väljare att straffa oss genom att rösta på ett annat parti eller kryssa en annan kandidat. Jag är inte så säker att sverigedemokraternas väljare resonerar på samma sätt som de etablerade partiernas. Eftersom kritiken mot de etablerade partierna och politik och etablisemang i allmänhet är så stor kanske de rent av tycker det är bra att ta upp en plats och sedan inte gå dit. Att det är ett sätt att visa sitt missnöje mot allt och alla på, ett missnöje som verkar driva dessa partier.

Mathias Sundin sa...

Så kan säkert en del väljare resonera men jag tror att de flesta vill ha sina representanter på plats. Visst finns det mycket allmänt missnöje hos sverigedemokratiska väljare men det ser också ett samhällsproblem som gör dem upprörda (eller missnöjda). En bristande integration. Tyvärr drar de fel slutsats och menar att invandringen i sig är problemet och inte den politik som har förts. På det sistnämnda kanske vi har olika åsikter =)

Jimmy S. Windeskog sa...

Humor av en folkpartist, nu fryser det i helvete...