2010-01-27

The big deal, Peter Hunt

"So what's the big deal?" frågar IFK:s ordförande Peter Hunt i Folkbladet. Det han hänvisar till är den affär som Socialdemokraterna och Moderaterna klubbade igenom i fullmäktige i måndags. Hela hans svar på frågan "varför är affären bra för skattebetalarna" är så här, och det oroar mig en hel del:

"Vem är det som betalar den nya arenan? Jo, IFK Norrköping. Kommunen subventionerar med 22 miljoner årligen och 15 miljoner om IFK spelar i allsvenskan. Innan ombyggnaden betalade kommunen 13 miljoner per år i drift och IFK stod för 500 000 kronor i hyra. ”So what´s the big deal”?"

Hans inledning är ju skrämmande felaktig. Skulle det vara IFK som betalar arenan? Den totala kostnaden idag för Parken är 28-29 miljoner. Av detta betalar skattebetalarna 22 miljoner!

Så påstår han, återigen, att innan ombyggnaden var kommunens kostnad för Parken 13 miljoner. I 24NT för ett tag sedan påstod han att det var 13-14 miljoner. Jag korrigerade honom då, men han fortsätter att komma med felaktiga siffror.

Den korrekta siffran är 10,3 miljoner kronor, eller 10,9 om man räknar in overheadkostnader, som kommunala tjänstemäns löner etc.

Och the big deal, Peter Hunt, är att skattebetalarna betalat 300 miljoner för din arena. 300 miljoner samtidigt som det varit stora, tuffa nedskärningar i skolan, äldreomsorgen, handikappomsorgen, underhållet av vägar och den övriga kultur- och fritidsverksamheten. Bara för att nämna några saker. Och dessa 300 miljoner i skulder har fortfarande kommunen kvar, trots påståenden om att IFK "tar över lånen".

Det, är the big deal, Peter Hunt.

Jag har tyckt att Hunt verkat göra ett bra jobb i IFK. Han har städat upp efter Hans Lundin. Men nu börjar jag oroa mig. Hanterar han ekonomin lika ovarsamt i IFK som han hanterar siffror i media?

Mats Willners krönika i NT inleds med dessa ord, och det är en slagkraftig beskrivning av Idrottsparksaffären, från början till nu:

"IFK Norrköping pekade och bad.
Kommunen nickade, röstade och gav."