2010-01-23

Brev från Sleipners ordförande om Parken

Janne Johansson skriver på Sleipners hemsida om affären kring Nya Parken. Han skriver sina personliga tankar och har inte förankrat i styrelsen:

"Jag känner som medborgare/skattebetalare en stor olust med det som hänt. Folkvalda politiker, som ska värna om gemensamma tillgångar, sätter sig i en situation där de tappar initiativet och handlingsutrymmet.

Med en månads förberedelse tas ett historiskt beslut om att sälja ut offentligt ägda tillgångar värda flera hundra miljoner på initiativ av, och till, utomstående part. En part dessutom på obestånd.

Var finns analysen? Var finns den demokratiska förankringsprocessen? Var finns konsekvensresonemanget? Var finns distansen? Var finns debatten? Var finns den kommunala handlingskraften? Var finns det politiska initiativet? Var finns alternativen? Varför så bråttom? Ingen tror väl på allvar att klubben i fråga skulle ha gått i konkurs!

Min magkänsla signalerar att vi har politiker som springer på en boll som är sparkad av någon med sådan kraft, att ingen ser nedslaget.

Naturligtvis kan jag ha fel. Men med historien i bagaget, inte minst det senaste året, känner jag både undran och oro."

Inga kommentarer: