2010-01-14

Ja till JAS och stärkt svenskt försvar

Jan Björklund, Allan Widman och Birgitta Ohlsson skriver i Svenska Dagbladet idag om svensk försvarspolitik. Hotet från Ryssland måste tas på allvar igen och ett svenskt försvar måste kunna försvara Sverige. Det låter ju tämligen rimligt, men så är inte fallet idag.

Jan Björklund var aktiv i debatten om försvaret även förra året då han vid samma tidpunkt fick till ett antal förbättringar i det dåvarande försvarsbeslutet. Det gällde bland annat luftförsvaret över Stockholm och pansarvagnar på Gotland. Det är som de tre skriver:

"Det är en gammal svensk militär sanning att ett oförsvarat Gotland är lätt att inta, medan ett invaderat Gotland är omöjligt för Sverige att återta."

I sex punkter pekar de på de viktiga beslut för Sveriges framtida försvar. Punkt fem är extra positiv för Linköping och Östergötland:

"5. Flygvapnet bör inte minskas mer. Dagens antal Jas-plan bör bibehållas och moderniseras utifrån svenska operativa behov."

Inga kommentarer: