2010-01-21

Politiskt korrekt, men inga fakta

Jag skrev tillsammans med Fredrik Bergqvist en debattartikel om jordbruksmark där vi, med hjälp av fakta, visade att det inte råder - och inte kommer råda - någon brist på jordbruksmark i världen.

Bedömningen från FAO, FN:s jordbruks- och livsmedelsorgan, är att det kommer behövas cirka 120 miljoner hektar ny jordbruksmark i utvecklingsländer (samtidigt som det kommer minska med cirka 50 miljoner ha i industriländer). Det motsvarar en ökning med 12 procent.

Finns det då någon ny mark att odla på? Ja, en hel del faktiskt. Totalt 1,5 miljarder hektar. 2,8 miljarder om man räknar in mer otillgänglig, men möjlig, mark. Den nödvändiga ökningen motsvarar alltså inte mer än åtta procent av den bra marken.

Trots detta fick vi en skur av arga debattartiklar mot oss. Vi "läser FN-rapporter som Fan läser bibeln", vi har "tagit del av men ej förstått", "har ni hört talas om klimatförändringar?" var några av angreppen. Men inga bemötande av fakta.

Ett exempel: Lars Magnus Trozelli skriver just att Fredrik och jag tagit del av men ej förstått:

"Sundin och Bergqvist skriver, förmodligen oantastligt, att jordens befolkning nästan dubblades 1960-1990. Med ett befolkningsunderlag som dubblats på 30 år, hur många människor ska då mättas nästa 30-årsperiod? Om vi antar att befolkningsökningen blir lika stor nästa 30 år framstår en efterfrågeökning på livsmedel med 50 procent som helt orealistisk, 100 procent ligger nog närmare sanningen."

Detta är helt taget ur luften. Han backar inte upp det på något sätt alls. Och så har han mage att påstå att "vi tagit del av men ej förstått".

Uppenbarligen har han själv inte ens läst FN-rapporten vi hänvisar till. Jordens befolkning kommer inte öka i samma takt som tidigare. Idag är den knappt sju miljarder, om 40 år beräknas den vara nio miljarder. Det kräver en ökad matproduktion med cirka 70 procent, som är de senaste siffrorna. 50 procent, som vi angav, var en tidigare siffra.

Och dessutom, om det skulle krävas en ökning med 100 procent så blir det ändå ingen brist på jordbruksmark. En 70-procentig ökning kräver en ökad areal med 12 procent (eftersom jordbruket effektiviseras). En 100-procentig ökning skulle följaktligen kräva en ökad jordbruksareal med knappt 16 procent. Istället för att ta i anspråk åtta procent av kvarvarande bra möjlig jordbruksmark, skulle 10,4 procent tas i anspråk.

Ej tagit del av, och ej förstått.

Tyvärr lägger NT inte längre ut debattartiklar på nätet, så debatten hindras på det sättet. Vilket år var det nu igen? 2010 ja.

Inga kommentarer: