2010-01-14

Smått sanslöst, Widar

Widar Andersson på Folkbladet, som stöttat affären Idrottsparken hela vägen, tycker att jag agerar smått sanlöst och utan att, uppenbarligen, ha koll på siffrorna - eller vad jag sagt - påstår han att jag har fel i de siffror jag nämner:

"Sundin hävdar att Nya Parken är värd 2-300 miljoner kronor. Sanningen är att Nya Parken har lån på drygt 300 miljoner kronor. Höga skulder är inte samma sak som högt marknadsvärde."

Jag hävdar att en värdering - som är gjord av en oberoende värderare på uppdrag av kommunen - kommit fram till att Idrottsparken är värd 200 miljoner kronor.

Peter Hunts värdering är 60 miljoner kronor. Han betalar 20 miljoner för 33 procent och sa på kommunstyrelsen att de alltså därmed värderar hela bolaget till 60 miljoner.

Kommunen säljer aktierna för 3,3 miljoner kronor. Oavsett om man väljer att tro på den oberoende värderingen, eller Hunts värdering, så är det ett rejält underpris.

Men lånen då? IFK tar väl över och betalar lånen? Svar: nej.

Lånen är tagna av AB Norrköpings Idrottspark. Det bolaget ska, om det här förslaget går igenom, säljas till IFK. På det sättet är påståendet korrekt. Men kommunen kvarstår som långivare OCH betalar exakt lika mycket i framtiden per år, som idag, av den årliga kostnaden för Parken, 22 miljoner av ca 30 miljoner. Bara räntorna på lånet utgör 10 miljoner, alltså mer än IFK:s andel av den årliga kostnaden. IFK kommer inte betala en enda krona mer av några lån i det nya avtalet, jämfört med det gamla.

Risken ligger kvar på skattebetalarna, det största betalningsansvaret ligger kvar på skattebetalalarna, men själva arenan - tillgången - går över till IFK.

Det, Widar, är smått sanslöst.

För lite mer sifferexercis kan ni kolla in mitt inlägg på GoPeking.net.

Inga kommentarer: