2010-01-18

Vad är skillnaden mot idag Arrelid?

Stefan Arrelid, kommunalråd (MP), kommer i sin blogg med det här påståendet:

"Jag ville bara göra liknelsen. IFK genom sitt arenabolag köper lån på 300 miljoner som ska betalas tillbaka till kommunen under 25 år och både kommunen och IFK kommer betala hyra för idrottsparken."

Det låter väl som en bra affär?
Det man dock kan fråga sig är vad skillnaden är mot idag? Kommer IFK betala något mer, kommer kommunen betala mindre? Svaret är nej.

Det enda som är skillnad i framtiden är att själva tillgången, arenan, byter ägare. Betalningen sker precis exakt som idag, 22 miljoner kronor per år för skattebetalarna och lånen köps ju inte över heller - eftersom kommunen lånar ut pengarna.

Samma kostnader och samma risk, men ingen tillgång. Kanske ändå inte en toppenaffär.

Inga kommentarer: