2010-07-06

Att FP för tydliga?

Att vara liberal är att vara kluven, sa FP-ledaren Gunnar Helén en gång i tiden.

I en årlig opionsmätning kollar man på vad väljerna säger om partierna. "Velar hit och dit" är fortfarande ett av Folkpartiets starkaste kännetecken.

Nu har medierna kokat ihop en mycket märklig nyhet om att ett problem med Jan Björklund skulle vara att han är för tydlig och kantig. Det kan skrämma bort en del väljare.

Självklart är det så. Men frågan är hur många väljare velandet har skrämt och skrämmer bort.

Utan tydligheten och uthålligheten hade Jan Björklund aldrig lyckats vända hela skoldebatten och få ansvaret att reformera hela skolan. På samma sätt har han drivit debatten om kärnkraft och utan honom hade riksdagen ännu inte röstat igenom ny kärnkraft.

Att hela FP var tydliga med att vi gillar EU-samarbetet var det väljarna sa var avgörande för att de röstade på oss och vi gjorde ett succéval.

Vi behöver olika sorters politiker i Sverige och Folkpartiet. Jan Björklund är tydlig och får tackvare det saker och ting att hända. Sånt gillar kanske inte alla väljare, men rätt många.

Inga kommentarer: