2014-12-04

EXTRA EXTRA: Extra val

Ett märkligt beslut av Löfven. Ett ovälkommet avbrott i arbetet. Och en chans till revansch.
Mina tankar om extravalet.*Löfvens beslut
Enligt regeringsformen, som är den grundlag som reglerar detta med extra val, så är det först tre månader efter nya riksdagens första sammanträdde extra val kan utlysas. 29 september hade riksdagen sitt första sammanträde och följaktligen kan beslut om extra val tas först 29 december.

Ändå har Löfven i praktiken utlyst extra val redan nu.

Jag tycker detta är märkligt eftersom jag antar att det finns en tanke med tremånadersgränsen. Att man inom den i första hand ska försöka hitta andra lösningar än ett nytt val. Men Stefan Löfven valde att sitta kvar och inte undersöka den möjligheten. Vem vet vad som hade hänt om han avgått? Kanske hade Alliansen fått chansen? Kanske Löfven igen, själv eller med andra?

Grundlagen ger riksdagen fyra chanser att testa ny (eller samma) statsminister innan det automatiskt blir extra val. Fyra chanser. Det är ganska många försök och en lång tid. Intentionen med lagen tycker jag verkar vara att man verkligen ska försöka hitta andra lösningar innan man rusar till val igen.

Ovälkommet avbrott
Jag hade fått en väldigt bra start på riksdagsarbetet. Dels det i utskottet och i partiet, men också med några egna utvecklingsprojekt (eller vad man ska kalla det).

Inom området digitalisering, IT, har jag träffat flera företagare, riskkapitalister och forskare. Tre delprojekt jobbar jag med, bland annat IT, digitalisering, i läroplanen. Här finns mycket spännande möjligheter för svensk skola att utvecklas. Ett par andra projekt inom området är också oerhört intressanta och kan betyga mycket för svenskt näringslivs utveckling.

Jag jobbar också med en större utfrågning av aktörer inom integritetsområdet, eller de som jobbar med sådant som påverkar vår integritet. FRA, polisen, etcetera. Sveriges riksdag är för dålig på att på ett granskande och tufft sätt följa upp de lagar som klubbas. Har de befogenheter som de brottsbekämpande myndigheterna fått verkligen lett till det de sa att det skulle göra?

Även Demokratiernas förbund är ett projekt där jag hoppas kunna väcka debatt och långsamt (eller snabbt) flytta Sveriges position i den riktningen.

Detta arbete avbryts inte helt, men det kommer bli svårt att hinna med i samma utsträckning som tidigare, nu när en valrörelse till ska genomföras. Det gör mig riktigt ledsen. Såklart går det att uppta efter valet, men tidsspillan känns onödig.

Revansch
Samtidigt är valet en chans till revansch. Det gick dåligt för Folkpartiet och Alliansen i september. Nu kan vi ställa saker och ting tillrätta. Vi är i ett viktigt skede för Sverige. Omvärlden är fortfarande skakig. Vi kan inte fortsätta ha regeringskriser. Det kommer skrämma bort investerare och satsningar i Sverige och reformeringen av vårt land avstanna.

Regeringen Löfven totalhavererade. Oavsett om Alliansen kan nå majoritet eller inte, så kan vi återigen får en stabil, borgerlig regering. Det motiverar mig att jobba väldigt hårt i valrörelsen.

*I regeringsformen skrivs extra val just extra val, inte extraval, som ju ligger bättre på tungan. TT har dock - grundlagsvidrigt - beslutat att skriva extraval. Vi får se vilken sida som segrar...

Inga kommentarer: