2006-09-02

Alliansen överens om ordningsomdöme

Strålande nyheter - även om det egentligen redan var klart när Alliansen kom överens om sitt gemensamma valmanifest - att det blir möjligt för skolor att införa skriftliga ordningsomdömen. Folkpartiet har ett förslag vad dessa ska innehålla:

- Visar respekt för andra
- Gör sina uppgifter omsorgsfullt
- Utför läxor
- Ger kamraterna arbetsro
- Har förmåga att samarbeta
- Tar hand om sitt arbetsmaterial.

Och varje område bedöms med "Gott" eller "Kan förbättras" och såklart möjlighet för en utförligare skriftlig kommentar.

Idag får elevernas beteende tas upp vid utvecklingssamtal och kan få skrivas ner om föräldrarna uttryckligen ber om det, men det får inte bli betygsliknande.

1 kommentar:

Robert Nordman sa...

"Idag får elevernas beteende tas upp vid utvecklingssamtal och kan få skrivas ner om föräldrarna uttryckligen ber om det, men det får inte bli betygsliknande."

Den biten både kan och bör kompletteras med vad som kom fram i en doktorsavhandling vid Linköpings Universitet för några månader sedan: Att ta upp det på det sättet i utvecklingssamtal är fruktansvärt svårt för lärarna.

Se: http://www.liu.se/nyheter/arkiv/2006/2006-03-07.4569.html