2006-09-01

Intressant Ruab-mätning

Enskilda opinionsundersökningar ska man inte lägga så stor tyngd vid, däremot kan man över tid se trender hos flera undersökningar men det finns en sak som gör dagens Ruab-mätning extra intressant. Ruab är nämligen det enda undersökningsföretag som i alla mätningar under ett tag haft röd ledning, trots att alla andra alltså har haft blå borgerlig ledning. Men i dagens mätning tappar de röda kraftigt mot de blåa.

Därmed är alla överens, Alliansen leder i opinionen. Och tittar vi på snittet för augusti så får vi en borgerlig ledning med 3,7 procentenheter.

Inga kommentarer: