2008-12-29

En halv miljard mer att spendera

Från 1 januari sänks arbetsgivaravgiften med en procentenhet. Det innebär att företagens, kommunernas och landstingets kostnader minskar med nästan en halv miljard kronor nästa år. För Norrköpings del innebär det cirka 97 miljoner kronor, varav kommunens del är 27 miljoner. Pengar som kan användas till annat och som säkert är mycket välkommet i dessa tider.

Inga kommentarer: