2008-12-09

Svensk skola tar in vatten

På lärarutbildningen idag berättade jag för studenterna om skolundersökningen TIMSS. Sverige var mellan 1995 och 2003 det land som tappade mest kunskapsmässigt i matte och NO. En svenska elev i åttan 2003 räknade sämre än en svensk sjua år 1995.

Detta var på förmiddagen. På eftermiddagen presenterades resultatet från TIMSS 2007. Tyvärr fortsätter den trista trenden. Sverige tappar fortfarande kunskapsmässigt. Skolverket kallar det en "signifikant nedgång". Vi ligger nu under snittet i EU och OECD i svenska och matematik och på snittet för NO.

Anledningen är den flumskoleideologi som har rådit i skolan under lång tid. Det är den som vi nu bryter med. Skolan reformeras i grunden. Ny lärarutbildningen är bara ett område. Och det är mycket, mycket välbehövligt.

Och efter valet - om ohlyckan är framme - kanske Lars Ohly blir utbildningsminister. Han tycker vi ska avskaffa betyg och läxor.

Inga kommentarer: