2009-04-17

Deltidsbrandmännen

Mina kollegor Karin och Fredrik har redan skrivit mycket bra om deltidsbrandmännen, så jag behöver inte fylla på med argument. Jag besökte de i Krokek igår. Framförallt är det rökdykeriet som är problemet. Med färre än fem man får de inte gå in och de beskrev situationer som kan uppstå. 

Ett hus brinner, de känner personerna i huset, men eftersom de bara är tre på platsen får de inte gå in, även om de vet att det finns människor där inne. 

Spara pengarna behöver man göra och en del av de förslag som kommer angående brandförsvaret är bra, men just Krokek och Östra Husby bör bevaras intakta. Istället går det nog exempelvis att spara lite mer på miljö- och hälsoskyddsinspektionen. Då hinner de dessutom inte åka runt och underkänna lika många restauranger.

Det här är de prioriteringar jag tjatat om. Kommunerna gör många viktiga saker, men vad är viktigast? Brandförsvaret tillhör definitivt det som är viktigast.

Inga kommentarer: