2009-06-02

Medveten bluff eller okunnighet?

Vi ska inte upprepa misstagen från 90-talet, vi ska inte spara på stödpersonalen. Det har Lars Stjernkvist upprepat som ett mantra. Men kejsaren är naken.

När Lars Glänneskog (FP) och Folkpartiet har tittat på vilka personer som sagts upp internt så finns där 13 speciallärare och 31 elevassistenter, 44 personer inalles. Då syns ännu inte uppsagda kuratorer och de elevassistenter som går på vikariat. Det kommer alltså bli fler.


"Det är de som arbetat kortast tid som sagts upp, enligt de arbetsrättsliga turordningsregler. Det är alltså slumpen som avgör vilka som hamnar i poolen och de ska dessutom vara kvar i verksamheten." 

Det är fel.  Personalen är indelad i olika kategorier, grupper. Speciallärare och SO-lärare är exempelvis inte i samma grupp. Rektor väljer sedan ur vilken grupp man vill spara. Sedan inom den gruppen så är det las-regler som träder in. Men att göra sig av med exempelvis speciallärare är ett medvetet val. 

Antingen känner inte Stjernkvist till detta, vilket i sig är allvarligt, eller så bluffar han helt frankt (eller så har han blivit felciterad och får väl då korrigera sig i bloggen). 

Han säger också: 

"Vi ska göra allt för att inte upprepa att de elever som behöver stöd kommer i kläm som de gjorde på 90-talet. Det här är en oerhört viktig fråga och många oroliga föräldrar ringer och frågar vad som ska hända med deras barn nu när vi måste spara. Jag kommer att göra allt jag kan för att de inte ska drabbas." 

Men herregud. Det sker ju mitt framför näsan på honom! Det räcker inte att vara oroad. Stjernkvist har lovat - och fortsätter att lova - att barn i behov av extra stöd inte ska drabbas, men verkligheten visar att det är precis vad som sker.

Inga kommentarer: